Serviciile oferite de societatea noastra au fost inca de la inceputul activitatii pe masura cresterii gradului profesional

al angajatilor. Astfel, inca din anul 2001 am putut oferi clientilor urmatoarele servicii :
Din anul 2011 suntem in masura sa intocmim si documentatii pentru certificarea energetica a cladirilor, ce au statut de

obligativitate pentru toate constructiile, conform legislatiei in vigoare.
  ●  intabularea constructiilor si terenurilor;

  ●  ridicari topografice de specialitate;

  ●  efectuarea de dezmembrari, alipiri, comasari ;
      ale constructiilor si terenurilor;

  ●  determinari de suprafete si volume;

  ●  expertizari extrajudiciare ale imobilelor;

  ●  inscrierea terenurilor in registrele de carte
       funciara cu caracter nedefinitiv;

  ●  identificari in registrele de carte funciara a
       parcelelor dupa numarul topografic sau cadastral.

Din anul 2008 oferta noastra de servicii s-a completat cu urmatoarele :

  ●  studii si expertize geotehnice;

  ●  proiectare specializata de constructii noi ;

  ●  obtinerea avizelor necesare documentatiilor pentru
       obtinerea autorizatiilor de construire;

  ●  expertize valorice dupa standarde ANEVAR ;

  ●  expertize calitative ale constructiilor;

  ●  studii si analize ape potabile si industriale.

  ●  trasarea constructiilor

  ●  certificare energetica
Servicii
Services
S.C. Funciara S.R.L   -   Brasov

B-dul 15 Noiembrie, Nr. 62, Sc. B, Ap. 17

Telefon:  +40 (0)268.415.970  /  +40 (0)722.634.633

E-mail:  contact@funciara.ro
Copyright © 2011  FUNCIARA. ®  Toate drepturile rezervate.
SERVICII